Privatlivspolitik

1/ Statistikdata

Data indsamlet af HRA Pharma gennem brug på hjemmesiden: www.ellaone.com bliver samlet ind til statistiske formål angående brugen af dette websted og vil ikke blive brugt til andre formål. Brugere af hjemmesiden forbliver i almindelighed anonyme.

Følgende data bliver indsamlet, bearbejdet og lagret for en periode på ikke længere end to år:

  • domæne og server(vere) som brugerne anvender for at have tilgang til dette netsted på internettet;

  • I tilfælde af svigt, adresse på det websted som brugere anvender for at få tilgang til vores hjemmeside;

  • dato, tid og længde på besøgene på netstedet, og hvilke sider som hyppigst besøges;

  • brugernes internetprotokol- (IP-) adresse;

  • operativsystemet til brugernes datamaskine og detaljer om brugernes browser

2/ Ret til at få adgang, modificere, rette op og slette indsamlet information

Brugerne har ret til at få adgang til, modificere, rette op og slette alle data som er indsamlet om dem selv.

For at udføre denne ret, venligst kontakt CIL@hra-pharma.com

Beskyttelse og bearbejdning af persondata i forhold til dette websted er i samarbejde med den franske informatik- og frihedslov (“om informationsteknologi, datafiler og borgerlige friheder”) av 6. januar 1978 med videre ændringer, i særdeleshed i henhold til parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om ”beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til bearbejdning af persondata og den frie bevægelse af sådanne data”.

Du kan finde alle detaljer relateret til “informatik- og frihedsloven” på netstedet til CNIL.