Brugsbetingelser

Brug af dette websted

Dette websted styres og drives af HRA Pharma, der har til hovedsæde på 15, rue Béranger, 75003 Paris, Frankrig (telefon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Adgang til og brug af dette websted er underlagt disse vilkår og betingelser samt alle gældende love og regler. Ved at besøge og bruge dette websted, accepterer du disse vilkår og betingelser uden begrænsning eller forbehold.

HRA Pharma forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser fra tid til anden uden varsel, efter eget skøn. Du rådes derfor til at kontrollere dem regelmæssigt.

Dette websted er offentligt tilgængeligt.

Dette websted er ikke beregnet til at blive brugt som en kilde til lægelig rådgivning eller udtalelse. Intet på dette websted må under nogen omstændigheder bruges til at fastlægge en medicinsk diagnose. Dette kan kun opnås ved at konsultere en kvalificeret læge.

Indhold og ansvar

Dette websted er oprettet for at give generel information om nødprævention og specifikke oplysninger om vores nødpræventionsprodukt ellaOne®, der er fremstillet af ulipristalacetat 30mg. Det er udviklet i overensstemmelse med principperne for internationale forskrifter.

Du accepterer, at adgang til og brugen af dette websted og indholdet heraf er på egen risiko.

HRA Pharma og enhver part involveret i udviklingen, produktionen eller leveringen af dette websted fraskriver herme udtrykkeligt:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkår, der ellers måtte være underforstået ved lov, sædvaneret eller lovgivning om retfærdighed og rimelighed.

  • Ethvert ansvar for direkte, indirekte eller afledte tab eller skade pådraget af en bruger, der udspringer af adgangen til, brugen af eller manglende evne til at bruge dette websted eller eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet herpå.

HRA Pharma påtager sig intet ansvar – og hæfter ikke – for tab eller skade forårsaget af et distribueret lammelsesangreb, virus eller andet teknologisk skadeligt materiale, som kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet relateret materiale som følge af din brug af lyd, video, data eller tekst på webstedet eller ethvert andet aspekt af webstedet.

Registrering og beskyttelse af personoplysninger

HRA Pharma respekterer sine registrerede webstedsbrugeres personoplysninger, og brugerne henvises til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger for information om indsamlingen og brugen af dine personlige oplysninger.

Varemærker og logoer

Du må ikke på nogen måde anvende de varemærker og logoer, der anvendes på dette websted.

Ophavsret

HRA Pharma er ejer eller licenshaver af alle ophavsrettigheder på webstedet. Alle sådanne rettigheder forbeholdes.

Du har ret til at downloade en enkelt kopi af materiale publiceret på dette websted og lagre det på din disk eller i papirform. Sådant materiale er kun til personlig, ikke-kommerciel brug, og du må ikke fjerne nogen copyright eller andre meddelelser om ejendomsret. Du må ikke på anden vis kopiere, distribuere, vise, downloade, ændre, gengive, overføre eller bruge hele eller en del af materialet uden forudgående skriftlig tilladelse fra HRA Pharma. Du må ikke gengive hele eller en del af ethvert materiale udgivet af HRA Pharma på dette websted på en anden webserver, og du må ikke kopiere nogen af de grafiske præsentationer, der er indeholdt i materiale publiceret på dette websted.

Intet heri må fortolkes som implicit, berettiget eller anden form for overdragelse af licens eller rettighed under hvilket som helst patent eller varemærke tilhørende HRA Pharma eller en tredjepart. Medmindre det udtrykkeligt er angivet ovenfor, må intet heri opfattes som en tildeling af licens eller ret til noget ophavsretligt beskyttet værk, som HRA Pharma er ejer eller er licenshaver til.

Tredjeparts websteder og links til andre websteder

Dette websted kan anvendes som en portal til andre websteder om nødprævention og HRA Pharmas behandlinger med nødprævention. Dog opretholdes links eller henvisninger til andre websteder af tredjeparter over for hvilke HRA Pharma ikke har nogen kontrol. Sådanne links og henvisninger leveres som en tillægsservice. På samme måde kan dette website tilgås fra tredjepartslinks, som HRA Pharma ikke har nogen form for kontrol over. HRA Pharma giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art med hensyn til nøjagtigheden, udbredelsen eller fuldstændigheden af oplysningerne på sådanne websteder og hæfter ikke for tab eller skade af nogen art, der måtte opstå som følge af din brug af et sådant indhold eller oplysninger. Inklusion af tredjeparters link indebærer ikke en godkendelse eller anbefaling fra HRA Pharmas side.

Forbehold af rettigheder

HRA Pharma forbeholder sig ret til at ændre eller slette materiale fra dette websted til enhver tid og uden varsel.

Gældende lovgivning

Disse vilkår og betingelser er underlagt fransk lovgivning og fortolkning, og de franske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser.

Diverse bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse udskilles uden at dette påvirker gyldigheden, lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser. Medmindre andet udtrykkeligt er anført, udgør disse vilkår og betingelser hele aftalen mellem dig og HRA Pharma for så vidt angår anvendelsen af dette websted og indhold.