Indlægsseddel

ellaOne® indlægsseddel

ellaOne® (ulipristalacetat) 30 mg filmovertrukket tablet. Virkning: Nødprævention til forebyggelse af graviditet efter ubeskyttet samleje el. svigt af præventionsmetode. Dosering: 1 tablet tages hurtigst muligt og ikke senere end 120 timer (5 dage) efter ubeskyttet samleje el. svigtende præventionsmetode. Ved opkastning inden for 3 timer efter indtagelse af tabletten, tages en ny tablet hurtigst muligt. Advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke anvendes som almindelig prævention. Ved brug af hormonbaseret prævention skal brugen af dette fortsætte, efter ellaOne er indtaget, og der skal bruges kondom v. samleje frem til næste menstruation. Må ikke anvendes v. overfølsomhed over for ulipristalacetat el. et hjælpestof. Må ikke anvendes v. symptomer på graviditet el. af personer med svær astma el. alvorlig leversygdom. Må ikke tages sammen med nødprævention indeholdende levonorgestrel. Indeholder lactose, kontakt lægen før brug, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Tal med lægen el. apotekspersonalet, hvis du tager (el. for nylig har taget) medicin til behandling af epilepsi, tuberkulose, hiv, svampeinfektioner el. naturlægemidler indeholdende perikon. Kør ikke bil el. betjen maskiner v. svimmelhed, døsighed, sløret syn og/el. manglende koncentration efter brug af ellaOne. Graviditet: Bør ikke anvendes under graviditet el. ved mistanke om graviditet. Kontakt lægen, hvis du bliver gravid efter at have taget ellaOne. Amning: Undlad amning i én uge efter brug af ellaOne; brug af brystpumpe anbefales for at opretholde mælkeproduktionen, men modermælken skal kasseres. Bivirkninger: Almindelige: Kvalme, mavesmerter el. ubehag, opkastning, smertefuld menstruation, bækkensmerter, ømhed i brysterne, hovedpine, svimmelhed, humørsvingninger, muskelsmerter, rygsmerter, træthed. Ikke almindelige: Diarré, halsbrand, luft i maven, tør mund, usædvanlig el. uregelmæssig kraftig/længerevarende menstruation, præmenstruelt syndrom, vaginal irritation el. udflåd, nedsat el. øget sexlyst, hedeture, appetitændringer, følelsesmæssig forstyrrelse, angst, ophidselse, søvnbesvær, søvnighed, migræne, synsforstyrrelser, influenza, akne, hudlæsioner, kløe, feber, kulderystelser, alment ubehag. Sjældne: Smerter el. kløe i kønsorganerne, smerter v. samleje, brist af cyste på æggestok, usædvanligt svag menstruation, manglende koncentration, svimmelhed, rysten, desorientering, besvimelse, usædvanlig fornemmelse i øjet, rødt øje, lysfølsomhed, tør hals, smagsforstyrrelser, allergiske reaktioner (fx udslæt, nældefeber el. hævelser i ansigtet), tørst. Pakninger og priser: 1 tablet. Se dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk. Læs oplysningerne i indlægssedlen eller på emballagen grundigt inden brug. Repræsentant: Perrigo Sverige AB, Tlf: +45-38171239. Baseret på produktresumé 16-02-2022.

Indlægssedlen skal altid gennemlæses omhyggeligt. Sundhedsoplysningerne på hjemmesiden fungerer som ren oplysning og erstatter ikke samtaler med sundhedspersonale. Alle beslutninger om patientens sundhed skal foretages i samråd med sundhedspersonalet, der kender den enkelte patients individuelle behov.